Opracowanie innowacyjnych dystrybutorów wody

Opracowanie innowacyjnych dystrybutorów wody

AQUA SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „Opracowanie innowacyjnych dystrybutorów wody”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, działanie 2.1 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw

Celem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie prototypu dwóch urządzeń do wydawania wody (normalnej, schłodzonej, gazowanej) z możliwością wzbogacenia jej ekologicznymi i zdrowymi dodatkami smakowymi oraz wzbogacającymi (np. mikroelementy, witaminy).

Planowane efekty: Wytworzenie prototypu dwóch urządzeń do dystrybucji wody z ujęć miejskich, po uprzedniej jej filtracji, schłodzeniu, gazowaniu wraz z opcją dodawania Ekologicznych dodatków smakowych oraz mikroelementów.

Wartość projektu: 2 521 750,63 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 371 879,55 zł

pixel