Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja skrócona na temat plików cookies oraz sposobie ich wykorzystania w serwisie www.aquasolution.pl

Co to są pliki cookies i do czego są używane?

Pliki cookies to w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników czyli komputerach, telefonach komórkowych, tabletach. Pozwalają one na rozpoznanie dane urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową (w odpowiednim formacie i w odpowiedni sposób w zależności np. od urządzenia na którym przegląda się serwis). Zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer.

Jakie pliki cookies są przez nas używane?

Stosuje się dwa rodzaje plików cookies: sesujne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi i pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania się z serwisu. Następnie są automatycznie usuwane z urządzenia. Pozwalają one sprawnie poruszać się po serwisie, zapamiętywać strony/produkty, które były oglądane przez użytkownika oraz wyświetlać użytkownikowi prawidłowe treści. W przypadku plików cookies tzw. stałych – pozostają one na urządzeniu użytkownika i podlegają ich własnej polityce prywatności. Ich parametry można ustawić w przeglądarce internetowej użytkownika.

Pliki cookies stosujemy przede wszystkim w celu zapamiętania raz podanych czy też ustawionych parametrów przez użytkownika, tak aby nie musiał ich za każdym razem podawać od nowa. Stosowane są także na dostosowania do użytkownika treści prezentowanych w internecie np. poprzez wyświetlanie odpowiednich reklam i zdjęć.

Pliki cookies pozwalają także na identyfikację przeglądarki użytkownika, dzięki temu prawidłowo wyświetlać treści. Zbierają także inne dane informacyjne, które co do zasady nie stanowią danych osobowych.

Retargeting

W oparciu o pliki cookies posługujemy się technologią pozwalającą na dotarcie do osób, które odwiedziły naszą stronę z przekazem reklamowym (także na innych stronach internetowych przez nich odwiedzanych).

Pliki cookies podmiotów trzecich.

Pliki cookies jakie stosujemy służą przede wszystkim optymalizacji treści jakie wyświetlane są użytkownikowi podczas korzystania z naszego serwisu. Współpracujemy także z innymi firmami, w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej/reklamowej. Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu użytkownika, zapisuje także pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową. Cookies wysyłane przez te podmioty mają poprawić skuteczność prezentowania użytkownikowi reklam, które odpowiadają jego aktywności online. Podmioty trzecie dostarczają użytkownikowi treści reklamowe. Dlatego podczas wizyty na naszej stronie internetowej na urządzeniu użytkownika zapisywane są także pliki cookies naszych partnerów. W ten sposób zbierane sa na przykład informacje o oglądanych lub zakupionych produktach.

Ustawienia plików cookies – usuwania i blokowanie

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, a nawet do braku możliwości złożenia zamówienia.

I. POSTANOWNIENIA OGÓLNE

1. Aqua Solution spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 28/LU3, 30-105 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000601566, NIP 6793122639, REGON 363711926, kapitał zakładowy 25 000 złotych, jest właścicielem strony internetowej i serwisu internetowego www.aquasolution.pl. Będąc administratorem danych osobowych zgromadzonych w zbiorze danych użytkowników strony i serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych.

2. Ewa Radłowska, przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewa Radłowska Alliance w Krakowie, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 28/LU3, 30-105 Kraków NIP 9930033895, REGON 121551048, jest właścicielem sklepu internetowego, działającego w domenie www.aquasolution.pl. Będąc administratorem danych osobowych zgromadzonych w zbiorze danych klientów sklepu „AQUA SOLUTION”, dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych.

3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.UE.L.Nr 119 str 1.) (dalej zwanej „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej „Danymi Osobowymi”)

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

ADO – rozumie się przez to administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o chronie danych osobowych, którym jest Ewa Radłowska;

Administratorze – rozumie się przez to właściciela sklepu internetowego „Aqua Solution” i ADO;

Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dobrowolnie podała swoje dane osobowe w celu skorzystania z usług świadczonych w ramach sklepu internetowego „Aqua Solution”;

Polityce – rozumie się przez to niniejszy dokument;

Sklepie internetowym – rozumie się przez to sklep internetowy „Aqua Solution” dostępny pod adresem www.aquasolution.pl;

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą.

5. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystywanie wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jej szkodę.

II. PLIKI COOKIES

1. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- zbierania statystyk, które informują o tym w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać adresu e-mail i hasła;

- ograniczenia ilości pokazywanych reklam, jak również w celu dostarczenia i dopasowania ich treści do zainteresowań Użytkowników.

2. Stosowane przez Administratora piki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować je indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat tych plików cookies można uzyskać znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.

III. DANE OSOBOWE

1. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

• przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której te dane dotyczą,

• zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej niezgodnie z tymi celami

• adekwatne tj. stosowane oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane

• przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwa Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych

2. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań Klienta na stronie internetowej. Cele przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora to w szczególności:

• zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (założenie konta Klienta) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem. Dane Klienta przetwarzamy w tym przypadku w celu prowadzenia jego konta, aby umożliwić np. możliwość składania kolejnych zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie, informacji o konieczności wymiany produktów wymagających cyklicznej obsługi i wymiany (wkłady filtracyjne) oraz dostępu do innych usług w serwisie dostępnych tylko dla Klientów posiadających konto.

• zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub rezerwacji – dane Klientów są potrzebne do realizacji zamówienia złożonego poprzez serwis internetowy lub telefonicznie, potwierdzenie złożonego zamówienia, skontaktowania się w związku ze złożonym zamówieniem

• przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji

• przeprowadzanie konkursów • prezentowanie reklam, ofert lub promocji (także w formie Newlettera) – nie przekazujemy twoich danych żadnemu zewnętrznemu podmiotowi, nie wymieniamy się Twoimi Danymi Osobowymi

• ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie w celu prezentowania reklam, ofert i promocji w sposób dostosowany do zainteresowań danego Klienta, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera oraz analiz rynkowych i statystycznych

• dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich

• wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych itp.

• prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów

3. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Administratora. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej biuro@aquasolution.pl lub tradycyjne za pośrednictwem poczty na adres Administratora: Alliance Ewa Radłowska ul. Krasowa 24, 30-376 Kraków

4. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie, podmiotowi świadczącemu usługi prawne i księgowe). Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione:

a. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

5. Udostępnienie danych osobowych innym podmiotom może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

a. Wniesienia skargi do Prezesa Urządu Ochrony Danych Osobowych

b. Przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy np. do innego administratora

c. dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Administratorowi,

d. żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim koniecznośc wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust 1 lit b RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji konta Klienta, składaniu zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży lub dokonywaniu rezerwacji towaru w sklepie, jak również przy zapisywaniu się do subskrypcji newslettera. Niezbędność do wykonywania/obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów także jest podstawą do przetwarzania Danych Osobowych Klienta. W pozostałych przypadkach/celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

• Dobrowolnie wyrażonych zgód np. w przypadku przystępowania do konkursów

• Obowiązujących przepisów prawa – np. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. w związku z przepisami podatkowymi, rachunkowymi

• Konieczności realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych, analiz rynkowych oraz statystycznych.

8. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić sklep internetowy w tym dostarcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, firmy serwisujące oprogramowanie, wspierające Administratora w kampaniach marketingowych jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

9. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie, ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

10. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta. W każdym przypadku Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdzy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania. Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

11. Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych. Niniejsza polityka dotyczy tylko działań Administratora.

12. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

13. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

pixel