Brita FlowMeter 10-100A

Licznik Brita FlowMeter 10-100A przeznaczony jest do filtrów Brita (m.in. Aqua Quell 1.5 i Purity C Quell ST) – obsługuje urządzenia, gdzie przepływ jest określany jako 10-100 litrów na godzinę. Licznik umożliwia łatwiejsze i efektywniejsze wykorzystanie wkładów filtracyjnych, ponieważ pozwala na monitorowanie czasu ich eksploatacji. Wykorzystuje przepływ objętościowy do obliczania pozostałego czasu pracy filtra.

Na podstawie danych dotyczących wydajności filtra i zarejestrowanej objętości przepływu, licznik Brita pozwala oszacować pozostałą wydajność danego systemu filtracyjnego. Kiedy wkład wymienny ulegnie wyczerpaniu, wskaźnik urządzenia miga. Licznik przepływu wody Brita informuje nie tylko o ilości wody jaka przepłynęła przez filtr, ale także o czasie od ostatniej wymiany wkładu filtracyjnego. Zegar wskazuje zalecany termin wymiany wkładu Brita.

Licznik Brita posiada wiele przydatnych funkcji, do których należą:

  • programowanie wydajności filtrowanej wody,
  • zachowanie pamięci danych przy wymianie wkładów i baterii,
  • wskazanie przekroczenia wydajności filtra,
  • przypomnienie o przekroczeniu zalecanego czasu eksploatacji filtra,
  • możliwość wywołania pięciu ostatnich zapisów wymiany filtra (z informacją o czasie jego użytkowania i ilości wody, która przepłynęła przez filtr),
  • informacja o poziomie naładowania baterii.

Licznik Brita FlowMeter 10-100A można zastosować w instalacjach, w których ciśnienie robocze wynosi maksymalnie 8,6 bara. Temperatura wody na wejściu musi mieścić się w zakresie 4-30 stopni Celsjusza. Temperatura otoczenia zaś musi wynosić minimum 0°C i nie może przekraczać 60°C. Przepływomierz FlowMeter ma teraz wygodne zapięcie na rzepy. Licznik Brita należy zamontować w pozycji poziomej. Maksymalna długość przewodu to 1,5 metra.

Stosowanie licznika Brita w instalacjach filtrujących pozwala na zachowanie ich maksymalnej wydajności, co przekłada się na jakość filtrowanej wody. Zbyt długie użytkowanie wkładu wymiennego sprawia, że nie jest ona odpowiednio oczyszczana. Co więcej, do wody pitnej mogą zacząć przenikać szkodliwe związki, które wcześniej były wychwytywane przez filtr. Licznik Brita FlowMeter 10-100A pozwala uniknąć takiej sytuacji, dzięki czemu można stale korzystać z wody o wysokich właściwościach prozdrowotnych i znakomitym smaku. Jest to szczególnie istotne w przypadku zastosowania urządzeń filtrujących na potrzeby branży HoReCa. Z wyżej wymienionych powodów warto jednak posłużyć się licznikiem Brita także w domowych instalacjach.