Odbiór zużytego sprzętu

Odbiór zużytego sprzętu

Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

· Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży

· Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu

UWAGA! Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać o ile:

Zgodnie z art. 37 zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Zgodnie z art. 35 zużyty sprzęt jest kompletny UWAGA! Przekazany do nas zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi.

· Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu. Listę tych punktów możesz znaleźć na stronie: · http://www.elektroeko.pl/ · https://www.remondis-polska.pl/pl/lokalizacje/ · https://www.decydujesz.pl/ · http://www.elektrosmieciarka.pl/ · http://www.pkrecykling.pl/akcje.php#akcjedaty · https://mbrecycling.pl/zglos-odbior-odpadow/ · http://mapa.oddamodpady.pl/?t=pszok

Ponadto wykazy punktów zbiórek zamieszczone są na stronach www poszczególnych gmin.Poniższy wykaz zawiera zestawienie punktów odbioru zużytego sprzętu w Krakowie:

odbiór zużytego sprzętu

pixel